Digwyddiadur

Theatr Awyr Agored: Y Tri Diferyn Cyntaf

Dydd Mercher 26 Gorff 2023 | 4pm

Gyda digonedd o newid si芒p, hudoliaeth a dwli, mae First Three Drops yn stori ddoniol a hudol am antur, gyda disgrifiad sain a BSL integredig. Yn seiliedig ar chwedl Taliesin gan Elis Gruffydd.

Theatr Awyr Agored: First Three Drops

Dydd Mercher 26 Gorff 2023 | 6.30pm

Gyda digonedd o newid si芒p, hudoliaeth a dwli, mae First Three Drops yn stori ddoniol a hudol am antur, gyda disgrifiad sain a BSL integredig. Yn seiliedig ar chwedl Taliesin gan Elis Gruffydd.

Theatr Awyr Agored: Brogs y Bogs (Dwyieithog)

Dydd Mawrth 1 Awst 2023 | 2pm a 4.30pm

Ymunwch 芒 Brogs y Bogs, yr tri broga sy鈥檔 archarwyr plymio, i ddatrys trosedd clogio a threchu’r Cwac T欧 Bach drwg mewn sioe newydd, ddoniol, llawn hwyl a dawnsio, gan Familia i’r teulu cyfan. Digwyddiad talu-beth-gallwch-chi.

Theatr Awyr Agored: MacHamLear

Dydd Mercher 2 Awst 2023 | 7pm

Mae Heartbreak Productions yn eich gwahodd i ddod i fwrw eich pleidlais ym mrwydr y Bardd. Wedi鈥檌 berfformio yn yr awyr agored, mae MacHamLear yn ddarn o ysgrifennu newydd ffarsaidd gan y dramodydd arobryn Michael Davies sy鈥檔 manteisio鈥檔 ddigywilydd ar athrylith awdur enwocaf Lloegr. Gafaelwch yn eich copi o鈥檌 holl waith, cadair/blanced, dillad addas i鈥檙 tywydd, a thamaid i鈥檞 fwyta, a pharatowch i gael eich diddanu wrth i鈥檙 tair drama eiconig gael eu perfformio gydag angerdd, sbonc, ac effaith.

Theatr Awyr Agored: Wizard of Oz

Dydd Mawrth 8 Awst | 6pm

Fe’ch gwahoddir i glicio eich sodlau ac ymlwybro ar hyd yr heol frics melyn wrth i Gwmni Immersion Theatre gyflwyno addasiad newydd sbon o The Wizard of Oz, sioe deuluol hudolus sy’n sicr o’ch diddanu o’r dechrau i’r diwedd!

Theatr Awyr Agored: Bad Dad

Dydd Mercher 23 Awst | 6pm

Ymunwch 芒 Heartbreak Productions ar gyfer y stori gynnes hon sy鈥檔 dilyn uchafbwyntiau ac isafbwyntiau perthynas tad a mab. Mae鈥檙 addasiad awyr agored hwn o Bad Dad David Walliams yn adloniant perffaith i鈥檙 teulu dros yr haf. Felly, paciwch eich picnic, gafaelwch yn eich dillad tywydd gwlyb neu eli haul (neu鈥檙 ddau), rhywbeth i eistedd arno, ac ymunwch 芒 Frank a Gilbert wrth iddyn nhw lywio鈥檜 ffordd drwy gwrso ceir a charcharorion yn yr ymdrech i ddianc rhag crafangau鈥檙 arglwydd trosedd lleol a chlirio enw Gilbert.

Baddonau Gong

Dydd Mercher 17 Mai | 6pm

Dydd Mercher 14 Mehefin | 6pm

Dydd Mercher 12 Gorffennaf | 6pm

Digwyddiad myfyrdod yw baddon gong, gan ddefnyddio sain i ysgogi effeithiau therapiwtig ac adferol. Bydd y sesiwn hon yn llawn synau, dirgryniadau ac amleddau gwahanol, gan berffeithio鈥檙 profiad i鈥檙 meddwl a鈥檙 corff. Gall y profiad hwn fod o gymorth i unrhyw un sydd eisiau cael budd o fyfyrio neu gyfnod o ymlacio.